ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ: ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ
ΑΦΜ: 094182847
ΑΡ.Μ.AE: 21569/31/Β/90/2
ΔΟΥ: ΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2410-575035
FAX: 2410-575038